Spádová škola
Spádová škola je každý rok stanovena dle smlouvy. Na rok 2024/2025 je pro MŠ Čakovičky určená 2. Základní škola Ing. M. Plesingera v Neratovicích www.zs-mpb.cz

Další možnosti základních škol jsou 3. Základní škola Neratovice, Základní škola Kojetice, Základní škola Líbeznice a Základní škola Citadela v Kojeticích.

Desatero MŠMT (dokument Desatero pro rodiče)
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Odklad
I v případě odkladu povinné školní docházky je nutné absolvovat zápis na vybrané základní škole. Kontaktujte tedy prosím Pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje https://pppstredoceska.cz/, abyste získali jejich doporučení.

Diagnostika iSophi
Diagnostika iSophi nám pomáhá zjišťovat úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech. To nám dává možnost zaměřit se na konkrétní oblast, kde je dítko slabší a tu rozvíjet a posilovat. Diagnostikujeme ve věkové kategorii 5-7 let. Paní učitelky při konzultačních hodinách budou mít připravené reporty, kde uvidíte úrovně dovedností dítěte. Diagnostika se provádí 3x ročně. Každopádně nemusíte čekat jen na konzultaci po diagnostice. Kdykoliv budete chtít si popovídat a zeptat na vaše dítko, můžete si domluvit schůzku s paní učitelkou.

Individuální vzdělávání

Oznámení o individuálním vzdělávání