MŠ je spádová

Kritéria přijímání dětí

  1. Děti, povinné k předškolnímu vzdělávání (dovrší 6 let věku ve školním roce) a děti povinné k předškolnímu vzdělávání s odkladem docházky do základní školy (dovrší 7 let věku ve školním roce) dle §34a, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Chronologicky dle věku. S trvalým bydlištěm v obci Čakovičky.
  2. Děti, které dovrší tří let do září aktuálního roku a starší s trvalým bydlištěm v obci Čakovičky a to chronologicky dle věku.
  3. Děti, od 3 let z okolních obcí. Chronologicky dle věku.

Mateřská škola Čakovičky je spádová škola pro obec Čakovičky.

Informace k aplikaci Twigsee: www.twigsee.com

Jako rodič uvidíte příspěvky, fotky, zprávy a informace týkající se vašich dětí a jejich tříd na jednom místě. Vše přehledně v jednoduché aplikaci Twigsee. V aplikaci, která je zdarma jednoduše omluvíte své děti a komunikace je kromě odhlašování dětí jednosměrná. Pozvánku do aplikace dostanete po třídní schůzce. Prosím vše vyplňte. Nainstalování aplikace je povinné! Pokud s tím nesouhlasíte, zvolte si prosím jinou MŠ.