dotace

Od 1.1.2023 do 31.12.2024 je naše instituce realizátorem projektu OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský) s registračním číslem CZ.02.02.03/00/22_002/0002686, která je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně personálního posílení.

 

2022 Digitalizujeme školku – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
 

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ Čakovičky“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015146, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

projekty

Škola je členem místní skupiny Mas Nad Prahou o.p.s. www.nadprahou.eu

www.primavizus.cz