Desatero adaptace

Adaptace na začátku školního roku je individuální a každé dítě potřebuje svůj čas. Myslete na to, že pro dítě je to obrovská změna a krok do neznáma. Potřebuje maximální podporu a porozumění z vaší i naší strany. Na adaptaci se tedy budeme domlouvat individuálně podle potřeby dítěte. Počítejte s tím, že první týdny budou pro některé děti náročné a bude potřeba si udělat čas. Například společný pobyt rodiče a dítěte ve školce jen na 2 hodiny, samo dítě ve školce na 2h apod. Každé nově přijaté dítě v prvních dnech bude chodit po či před obědem domů. Délka adaptace záleží vždy na konkrétním dítěti.