MŠ v Čakovičkách je dvoutřídní a je umístěna i s její součástí, školní jídelnou, v přízemí budovy bývalé základní školy. Ve stejné budově se nachází i OÚ, který má samostatný vchod. K budově MŠ patří veliká zahrada se vzrostlými stromy, na které je pro děti zbudované pískoviště, klouzačka, lezecká stěna, tři pružinová houpadla a několik domečků.

Zřizovatel: Obec Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky

Historie

Dne 19. listopadu 1977 byla slavnostně otevřena Mateřská škola Čakovičky. Zapsáno bylo 35 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Mateřská škola byla jednotřídní a děti do ni vozil autobus z několika obcí. Ve školním roce 1978 – 1979 byla otevřena druhá třída. Počet dětí se vyšplhal na 49 a v roce 1993 se z dvoutřídní MŠ stala opět jednotřídní. V roce 2007 proběhla v MŠ rozsáhlá rekonstrukce, která následně pokračovala v létě 2008. Díky této rekonstrukci se stala z jednotřídní MŠ opět dvoutřídní.

Historie kroniky Mateřské školy (Kronika)