Charakteristika vzdělávacího programu

Náš ŠVP má název „Společně poznáváme svět“. Chceme s dětmi společně prožívat radost z poznávání, chceme je vést a zároveň jim býti průvodkyněmi v širokém světě poznání. Jedny z forem, které k tomu používáme je například prožitkové učení, pokusy, debaty, sebehodnocení, kooperativní či situační. Ale jsme i zastánkyně toho, že společnost funguje za určitých pravidel a tak i ve školce se učíme řádu a pravidlům společného soužití. Vše citlivě propojujeme a vzniká nám harmonické, respektující, bezpečné prostředí, kde se cítí všichni dobře, jak děti, tak i personál a rodiče.

ŠVP aktuální k 1.9.2023

Diagnostika iSophi
Diagnostika iSophi nám pomáhá zjišťovat úrovně dovedností dítěte ve 13 oblastech. To nám dává možnost zaměřit se na konkrétní oblast, kde je dítko slabší a tu rozvíjet a posilovat. Diagnostikujeme ve věkových kategoriích 3-4 let, 4-5 let. Paní učitelky při konzultačních hodinách budou mít připravené reporty, kde uvidíte úrovně dovedností dítěte. Diagnostika se provádí 3x ročně. Každopádně nemusíte čekat jen na konzultaci po diagnostice. Kdykoliv budete chtít si popovídat a zeptat na vaše dítko, můžete si domluvit schůzku s paní učitelkou.

Integrované bloky