Školné:

Zastupitelstvo obce Čakovičky dne 20. 3. 2024 schválilo jednohlasně navýšení úplaty za předškolní vzdělávání do mateřské školy od 1. 9. 2024 na 1500,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 byla stanovena na 850,- Kč  pro celodenní docházku.

Stravné:

Úplata za školní stravování byla stanovena na:

52,- Kč pro děti do 6 let (přesnídávka 10,- Kč, oběd 28,- Kč, svačina 10,- Kč, pitný režim 4,- Kč)

56,- Kč pro děti od 7 let (přesnídávka 11,- Kč, oběd 29,- Kč, svačina 11,- Kč, pitný režim 5,- Kč)

Stravné a školné se hradí do patnáctého dne v měsíci pod variabilním symbolem, který obdržíte po přijetí dítěte, číslo účtu je: 123-8160000217/0100