Přerušení provozu MŠ

Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Čakovičky v letních měsících.

 od 15. 7. do 30. 8. 2024

Škola zahájí provoz v pondělí 2. 9. 2024